Follow us


  Contact us

  Pořízení technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu společnosti PFNonwovens Czech s.r.o.

  Název projektu: Pořízení technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu společnosti PFNonwovens Czech s.r.o.

  Registrační číslo projektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0004695

  Příjemce podpory: PFNonwovens Czech s.r.o.

  Představení projektu:

  Předmětem projektu „Pořízení technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu společnosti PFNonwovens Czech s.r.o.“ je pořízení technologií umožňujících znovupoužití vlastního výrobního odpadu, který v současnosti není žadatel schopen efektivně zpracovat či využít.

  Cílem projektu je pořízení nových technologií, díky kterým bude umožněno plnohodnotné vracení v tuto chvíli nezpracovatelného odpadu do výroby, čímž dojde především k úspoře vstupního materiálu, který by bylo třeba nakoupit a zároveň dojde ke snížení produkce odpadů.

  Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF).