Follow us


  Contact us

  Energetické úspory ve spol. PFNonwovens Czech s.r.o.

  Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Číslo a název výzvy: 01_19_251_Úspory energie V. výzva
  Název projektu: Energetické úspory ve spol. PFNonwovens Czech s.r.o.
  Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022585
  Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu a zároveň zvýšení účinnosti využití energie.

  Představení projektu:

  Předmětem projektu je realizace nové trafostanice ve spol. PFNonwovens Czech s.r.o. Realizací projektu dojde ke stabilizaci dodávek elektřiny a s tím související eliminaci výpadků výroby, které pak zapříčiňují zvýšenou spotřebu elektrické energie při výrobě. V rámci projektu bude vybudována nová vstupní trafostanice 110/222 kV, která bude napojena na venkovní vedení VVN 110 kV. Z této trafostanice budou napojeny stávající rozvody v areálu.

   

  TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.